Ein Hymrwymiadau

Ein Hymrwymiadau

Rydyn ni’n darparu gwerth o wastraff organig yng Nghymru, gan helpu ein planed, a gweithredu er lles cwsmeriaid heddiw a’r dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni’n amddiffyn ein hamgylchedd, ein cydweithwyr a’n cymuned, darllenwch ein dogfennau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol blynyddol.