Ein Partneriaid

Amcangyfrifwyd bod gwastraff bwyd gwerth £ 550 miliwn yn cael ei daflu i ffwrdd yn ddiangen o gartrefi Cymru yn 2015.

Mae Ynni Organig Dŵr Cymru’n cydweithio’n agos â Chyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg  i sicrhau bod anghenion ailgylchu gwastraff bwyd a gwastraff gardd yn cael eu diwallu trwy’r ardal gyfan. Yn ogystal â’n helpu i gynhyrchu ynni, gostwng lefel y nwyon tŷ gwydr niweidiol a lleihau newid yn yr hinsawdd, mae hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd eu targedau diwastraff ar gyfer 2025-2050.