Ynni Organig Dŵr Cymru

Defnyddio gwastraff bwyd i gynhyrchu ynni a defnyddio gwastraff gardd i wneud compost, gan helpu ein planed a’n cwsmeriaid, heddiw ac yfory.


Ailgylchu Gwastraff Bwyd a Gwastraff Gardd

Manylion beth y cewch ei roi a beth na chewch ei roi yn eich cadi cegin a’ch bin gwastraff gardd.


Gair Amdanom Ni

Cewch wybod mwy am Ynni Organig Dŵr Cymru a sut i weithio gyda ni.


Eich Cymuned

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd a’r Fro, cewch wybod sut y gallwch fanteisio i’r eithaf ar y gwasanaethau gwastraff bwyd a gwastraff gardd, a sut y gallwch helpu i greu dyfodol mwy gwyrdd i’r ardal.