Logo

Ynni Organig Dŵr Cymru

info.wwoe@dwrcymru.com 029 2044 2768

Defnyddio gwastraff bwyd i gynhyrchu ynni a defnyddio gwastraff gardd i wneud compost, gan helpu ein planed a’n cwsmeriaid, heddiw ac yfory.

Ailgylchu Gwastraff Bwyd a Gwastraff Gardd

Manylion beth y cewch ei roi a beth na chewch ei roi yn eich cadi cegin a’ch bin gwastraff gardd.

Dysgu mwy

Gair Amdanom Ni

Cewch wybod mwy am Ynni Organig Dŵr Cymru a sut i weithio gyda ni.

Dysgu mwy

Eich Cymuned

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd a’r Fro, cewch wybod sut y gallwch fanteisio i’r eithaf ar y gwasanaethau gwastraff bwyd a gwastraff gardd, a sut y gallwch helpu i greu dyfodol mwy gwyrdd i’r ardal.

Dysgu mwy

Newyddion

Mae’r casgliadau gwastraff bwyd nôl!

Mae’r casgliadau gwastraff bwyd nôl!

Darllen Mwy